Home > Giáo dục lịch sử ở Việt Nam, Thơ > CÂU HỎI TRONG ĐÊM

CÂU HỎI TRONG ĐÊM


CÂU HỎI TRONG ĐÊM

Nguyễn Quốc Vương

Bầu trời đêm rực rỡ
Muôn vạn vì sao xanh
Bà bảo đấy linh hồn
Những người hiền đã mất

Nhưng tôi thấy kì lạ
Bầu trời mỗi rộng ra
Càng lớn tôi càng thấy
Lấp lánh triệu thiên hà

Bà ơi lẽ nào thật
Tôi luôn miệng hỏi bà
Người tốt chỉ sáng lên
Ở trời cao tít tắp?

Bà lặng im không đáp
Rồi bà về xa xôi
Từ đấy không ai nói
Câu trả lời cho tôi

Hà Nội, 11. 12. 2018

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: